Laika ziņu infobloki

Izveidojiet savu unikālo laika ziņu infobloku vai arī izmantojiet vienu no standarta variantiem

Var konfigurēt ar jebkuru vietni

ValodaLatviešu, lietuviešu, angļu, krievu, vācu, poļu, ukraiņu, rumāņu

Moduļiaktuālās laika ziņas vienā vai vairākās vietās, laika prognoze

Atrašanās vietaPilsētas, apdzīvotās vietas, lidostas

RādītājiTemperatūra, vējš, spiediens, mitrums

IzmēriVar noteikt jebkuru platumu un piemeklēt optimālo augstumu

IkonasDažādi ikonu veidi

KrāsaJebkuras nokrāsas fonam, tekstam, saitēm un visam pārejam

FontsDažādi varianti pēc izvēles