Īslande:
Austrumu reģions
Dienvidu pussala
Dienvidu reģions
Galvaspilsētas reģions
Rietumfjordu reģions
Rietumu reģions
Ziemeļaustrumu reģions
Ziemeļrietumu reģions