Dānija:
Dienviddānijas reģions
Galvaspilsētas reģions
Vidusjitlandes reģions
Zēlandes reģions
Ziemeļjitlandes reģions