Uzbekistāna:
Andidžonas apgabals
Buhāras apgabals
Džizakas apgabals
Fergānas apgabals
Horezmas apgabals
Karakalpakstānas Republika
Kaškadarjas apgabals
Namanganas apgabals
Navoji apgabals
Samarkandas apgabals
Sirdarjas apgabals
Surhondarjas apgabals
Taškenta
Taškentas apgabals