Гулбенский край:
Гулбене
Белява
Стари
Друвиена
Галгауска
Гулбитис
Леясциемс
Литене
Лизумс
Лиго
Ранка
Вецстамериена
Стаки
Шкиенери
Страды
Тирза